Katechezy Przedmałżeńskie dla Narzeczonych

Terminarz na 2021 rok

  • 29 – 31 stycznia (lista zamknięta)
  • 19 – 21 lutego (lista zamknięta)
  • 19 – 21 marca (lista zamknięta)
  •   9 – 11 kwietnia (lista zamknięta)
  •   7 – 9 maja (lista zamknięta)
  • 18 – 20 czerwca (lista zamknięta)
  •   2 – 4 lipca (lista zamknięta)
  • 27 – 29 sierpnia (lista zamknięta)
  • 17 – 19 września (lista zamknięta)
  • 22 – 24 października (lista zamknięta)
  • 19 – 21 listopada (KATECHEZY W TYM TERMINIE NIE BĘDZIE)
  • 10 – 12 grudnia (lista zamknięta)

Terminarz na 2022 rok

   • 21 – 23 stycznia (lista zamknięta)
   • 18 – 20 lutego
   • 18 – 20 marca
   • 22 – 24 kwietnia
   • 20 – 22 maja
   • 24 – 26 czerwca
   •  0 – 0 lipca
   • 0 – 0 sierpnia
   • 0 – 0 września
   •  0 – 0 października
   • 0 – 0 listopada
   •  0 – 0 grudnia

 

 

Katechezy skierowane są do narzeczonych, którzy pragną dobrze przygotować się do małżeństwa sakramentalnego.

DLA KOGO ?

Katechezy wychodzą naprzeciw tym, którzy z różnych przyczyn: np. rodzaju pracy, wyjazdów za granicę, itp. … nie mogą uczestniczyć w katechezie w swojej parafii.

GDZIE ?

Katechezy (kursy) odbywają się w Katolickim Centrum Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej w Krośnie – Polanka, ul. Ks. Decowskiego 41

Adres internetowy www.katolickiecentrumkrosno.pl

Rozpoczęcie kursu w piątek o godz. 17.00, zakończenie w niedzielę ok. godz. 13.00.

CZEGO DOTYCZĄ ?

Program obejmuje: zajęcia z prawa kanonicznego, teologii oraz psychologii małżeństwa i rodziny, świadectwa małżeństw, wspólne rozmowy narzeczonych, filmy, dyskusje oraz możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.

Piątek
17.00 – Powitanie, modlitwa – rozpoczęcie katechezy
17.15 – 18.15 – Konferencja – „Małżeństwo jako sakrament”
18.15 – 18.45 – Kawa, herbata
18.45 – 19.30 – Konferencja – „Powołanie do małżeństwa”
19.45 – 21.30 – Film

Sobota
8.30 – 10.00 – Modlitwa, konferencja nt. „Małżeństwo – jak to łatwo powiedzieć”
10.00 -10.30 – Przerwa – kawa, herbata, ciasteczko.
10.30 – 11.30 – Konferencja nt. „Kryzysy małżeńskie oraz przyczyny rozpadu małżeństw na podstawie sakramentu pokuty i pojednania.
11.30 – 11.45 – Przerwa
11.45 – 13.00 – Konferencja nt. „Psychologia różnic kobiety i mężczyzny”
13.00 – 14.00 – Obiad
14.00 – 15.30 – Konferencja nt. „Relacje, komunikacja w małżeństwie”
15.30 – 16.00 – Przerwa
16.00 – 17.30 – Konferencja nt. „Macierzyństwo, ojcostwo, rodzicielstwo”
17.30 – 18.00 – Podsumowanie dnia

Niedziela
8.30 – 9.30 – Msza święta w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski; Krosno – Polanka
9.30 – 11.00 – Konferencja nt. „Organizm ludzki w służbie życiu”
11.00 – 11.30 – Przerwa – kawa, herbata, ciasteczko
11.30 – 12.30 – Konferencja nt. „Antykoncepcja i przerywanie ciąży”
12.30 – 13.00 – Zakończenie i rozdanie zaświadczeń.

CO DAJĄ ?

Możliwość uświadomienia sobie odpowiedzialności z podjętej decyzji, jaką jest małżeństwo sakramentalne oraz zbliżenie się do Pana Boga i Matki Najświętszej.
Ich pomocy najbardziej potrzebujemy w decydujących momentach naszego życia.

ZAPEWNIAMY

Materiały dla narzeczonych, poczęstunek (kawa, herbata, ciasteczka, woda mineralna, w sobotę – ciepły posiłek w przerwie obiadowej).

Katechezy kończą się otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu katechezy przedmałżeńskiej.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest udział we wszystkich zajęciach.
Katechezy nie zwalniają z uczestnictwa w katechezach przedślubnych w poradni rodzinnej.

Zajęcia prowadzą: ksiądz, lekarz i doradcy rodzinni.

Cena katechezy (kursu). Od stycznia 2022 r. koszt wynosi 170 zł od osoby.

Warunkiem wpisania na listę uczestników jest wpłata wpisowego (zadatek) od stycznia 2022 r. 70 zł od osoby. Wpłaty należy dokonać nie później niż 7 dni po zapisaniu się na dany kurs. Wpisowe należy wpłacać na konto:

KCWRiPZ w Krośnie
ul. Ks. Decowskiego 41
38-401 Krosno

Nr: 23 1020 2964 0000 6802 0174 9910 z dopiskiem: Kurs przedmałżeński, imię i nazwisko osoby (osób) oraz miesiąc w którym trwa kurs.

W przypadku rezygnacji z udziału w katechezie wpisowe (zadatek) nie podlega zwrotowi. W sytuacjach uzasadnionych wpisowe może być przesunięte na kolejny wolny termin.

Zapisy pod nr telefonu 504 303 133 lub e-mail: katolickiecentrumkrosno@gmail.com

Zgłoszenia telefoniczne: Pn. – Pt. (17.30 – 19.30), Sob. 10.00 – 13.00

Przy zgłoszeniu proszę podać:

   • Nazwisko i imię narzeczonego, narzeczonej
   • Datę i miejsce urodzenia obydwu osób
   • Nazwy parafii, z których pochodzą narzeczeni
   • Numer kontaktowy

Powyższe dane proszę przesłać meilem na adres: katolickiecentrumkrosno@gmail.com

Nie zapewniamy noclegu
Dalsze terminy będą podawane w zależności od ilości zgłoszeń.